Board of Industry Applications Society

President Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.
Editor in Chief (Japanese Journal) Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Editor in Chief (English Journal)) Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Vice Presidents Masayuki Morimoto Tokai Univ.
Noriko Kawakami TMEIC
Officers, Planning & General Affairs Masaaki Shibata Seikei Univ.
Keiichiro Kondo Chiba Univ.
Officers, Treasurers Yasushi Matsumoto Fuji Electric
Kozo Ide Yaskawa Electric
Officers, Editorial Affairs Haruyuki Kometani Mitsubishi Electric
Hideaki Fujita Tokyo Inst. of Tech.
Officers, R&D Management Takashi Kosaka Nagoya Inst. of Tech.
Ryoji Mizutani Toyota Motor
Globalization Promotion Charge Shinzo Tamai TMEIC
Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Auditors Yosuke Nakazawa Toshiba
Kazumasa Ide Hitachi Power Solutions
Officers Kan Akatsu Shibaura Inst. of Tech.
Yuji Enomoto Hitachi
Kazunobu Ohyama Daikin Industries
Atsuo Kawamura Yokohama National Univ.
Takafumi Koseki The Univ. of Tokyo
Yukihiko Sato Chiba Univ.
Kentaro Suzuki Toshiba
Tadatoshi Babasaki NTT Facilities
Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Hideaki Minakata Chiba Inst. of Tech.
Shigeo Morimoto Osaka Prefecture Univ.