R&D Steering Committee

Chairperson Masayuki Morimoto Tokai Univ.
Vice Chairpersons Takashi Kosaka Nagoya Inst. of Tech.
Ryoji Mizutani Toyota Motor
Secretaries Seiichiro Katsura Keio Univ.
Takae Shimada Hitachi
Members Hiroshi Igarashi Tokyo Denki Univ.
Kazuaki Ito National Inst. of Tech., Toyota
Takayuki Kashiwagi RTRI
Motohiro Kawafuku Daido Univ.
Masahiro Kimata Mitsubishi Electric
Atsuhiko Kuzumaki Toshiba
Tatsuo Teratani Nagoya Univ.
Hitoshi Haga Nagaoka Univ. of Tech.
Katsuhiko Inagaki Tokai Univ.
Makoto Iwasaki Nagoya Inst. of Tech.
Hideki Omori Osaka Inst. of Tech.
Toshihiko Oda VICS Center
Masaaki Kaizuka Honda R&D
Takeo Kanai TMEIC
Nobuhisa Kobayashi Hitachi
Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.
Toshihiko Noguchi Shizuoka Univ.
Tadashi Fukami Kanazawa Inst. of Tech.
Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Tsutomu Mizuno Shinshu Univ.
Hideaki Minakata Chiba Inst. of Tech.
Takayuki Murayama Tokyo Waterworks Bureau
Tomoki Watanabe NTSEL