R&D Steering Committee

 

Chairperson Noriko Kawakami TMEIC
Vice Chairpersons Ryoji Mizutani Toyota Motor
Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Secretaries Takae Shimada Hitachi
Hitoshi Haga Nagaoka Univ. of Tech.
Members Hiroshi Igarashi Tokyo Denki Univ.
Kazuaki Ito Gifu Univ.
Takahiro Urakabe Mitsubishi Electric
Takayuki Kashiwagi RTRI
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Atsuhiko Kuzumaki Toshiba
Kenta Seki Nagoya Inst. of Tech.
Keisuke Fujisaki Toyota Tech. Inst.
Makoto Iwasaki Nagoya Inst. of Tech.
Masaaki Kaizuka Honda R&D
Takeo Kanai TMEIC
Akihiko Kanouda Hitachi
Nobuhisa Kobayashi Waseda Univ.
Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.
Chikahito Nakajima CRIEPI
Toshihiko Noguchi Shizuoka Univ.
Yoshio Hamamatsu Nihon Univ.
Isao Hirotsuka Chubu Univ.
Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Tsutomu Mizuno Shinshu Univ.
Nobuyuki Matsumoto Yokohama Environ. Planning Bureau
Hideaki Minakata Chiba Inst. of Tech.
Tomoki Watanabe NTSEL