Editorial Committee

 

Editorial Committee

CHAIRPERSON URAKABE TAKAHIRO (Tokyo Inst. of Tech.)
VICE CHAIRPERSONS KAORU INOUE (Doshisha Univ.)
YUSHI MIURA (Nagaoka Univ. of Tech.)
SECRETARIES YO YAMAMOTO (Meidensha)
HIDEMINE OBARA (Yokohama National Univ.)
MEMBERS RYOSUKE SAITO (Toshiba Infra. Sys. and Sol.)
KAZUNORI NISHIMURA (Nagoya Univ.)
KAZUHIRO UMETANI (Okayama Univ.)
TAKAMASA HAYASAKA (RTRI)
SHOTA TASHIRO (Toshiba Infra. Sys. and Sol.)
KOROKU NISHIZAWA (Fuji Electric)
SHOTA YABUI (Tokyo City Univ.)
MASAYUKI KATO (Ibaraki Univ.)
MASATO KOYAMA (Mie Univ.)
KENTARO INOMATA (Yaskawa Electric)
ATSUSHI SHINOHARA (Kagoshima Univ.)
KENJI TAKAHASHI (Mitsubishi Electric)
SATORU KAWAGUCHI (Muroran Institute of Technology)
YOSHIHIRO MIWA (Hitachi)
TATSUHITO SAITO (RTRI)
TOMOYUKI MANNEN (Univ. of Tsukuba)
SOICHIRO ICHIKAWA (TMEIC)
YUKIKO OSAWA (Keio Univ.)
YUKI MAKAINO (Hitachi)
SHOTA NAGAI (TMEIC)
KOICHI OSAWA (Denso)
KEI NISHIKAWA (Toshiba Infra. Sys. and Sol.)
DAISUKE HIRATSUKA (Daikin)
HAMADA SHIZUNORI (Meidensha)
WATARU YAMANOUCHI (National Inst. of Tech., Numazu)
TAICHI KAWAKAMI (Osaka Metropolitan Univ. College of Tech.)
KAITO NODA (Yaskawa Electric)
HIROKI WATANABE (Nagaoka Univ. of Tech.)
MASAHIRO NOZAKI (Toyo Denki Seizo)
KAZUHIRO KOIWA (Fuji Electric)
YUKINORI INOUE (Osaka Metropolitan Univ.)