Editorial Committee

Editorial Committee

Chairperson Yoshitaka Iwaji Ibaraki Univ.
Vice Chairpersons Masahiko Tsukakoshi TMEIC
Hiroshi Fujimoto Univ. of Tokyo
Secretaries Tsutomu Kominami Hitachi
Yukinori Inoue Osaka Prefecture Univ.
Members Chikatoshi Yamada National Inst. of Tech., Okinawa College
Akio Toba Fuji Electric
Atsuhiko Kuzumaki Toshiba Infra. Sys. and Sol.
Shinya Morimoto Yaskawa Electric
Takenori Atsumi Chiba Inst. of Tech.
Koji Maki Toshiba Infra. Sys. and Sol.
Hiroyuki Kokubun Fuji Electric
Shota Yabui Tokyo City Univ.
Masayuki Kato Ibaraki Univ.
Masato Koyama Mie Univ.
Kentaro Inomata Yaskawa Electric
Atsushi Shinohara Kagoshima Univ.
Kenji Takahashi Mitsubishi Electric
Daisuke Ikarashi Hitachi
Satoru Kawaguchi Seikei Univ.
Keigo Ukita RTRI
Tomoyuki Mannen Univ. of Tsukuba
Masashi Nakamura TMEIC
Hisayoshi Muramatsu Hiroshima Univ.
Yuki Makaino Hitachi
Yuki Hagio TMEIC
Kiyoshi Fujii Denso Corporation
Ryosuke Saito Toshiba Infra. Sys. and Sol.
Daisuke Hiratsuka Daikin
Yasuyuki Hoshi Meidensha
Wataru Yamanouchi National Inst. of Tech., Numazu
Hiroyuki Asahara Okayama Univ., of Science
Kazuhiro Umetani Okayama Univ.
Daisuke Kusano Yaskawa Electric
Masahiro Nozaki Toyo Denki Seizo
Yuichi Noge Kyushu Univ.