Editorial Committee

 

Editorial Committee

CHAIRPERSON YASUTAKA FUJIMOTO (Yokohama National Univ.)
VICE CHAIRPERSONS AKIO TOBA (Fuji Electric)
YUSHI MIURA (Nagaoka Univ. of Tech.)
SECRETARIES YUKINORI INOUE (Osaka Metropolitan Univ.)
YO YAMAMOTO (Meidensha)
MEMBERS TAKEHIRO IMURA (Tokyo Univ. of Science)
KAZUHIRO UMETANI (Okayama Univ.)
TAKAMASA HAYASAKA (RTRI)
TENKO FUKUDA (RTRI)
KEI SEKIGUCHI (Toshiba Infra. Sys. and Sol.)
KOROKU NISHIZAWA (Fuji Electric)
SHOTA YABUI (Tokyo City Univ.)
MASAYUKI KATO (Ibaraki Univ.)
MASATO KOYAMA (Mie Univ.)
KENTARO INOMATA (Yaskawa Electric)
ATSUSHI SHINOHARA (Kagoshima Univ.)
KENJI TAKAHASHI (Mitsubishi Electric)
SATORU KAWAGUCHI (Muroran Institute of Technology)
YOSHIHIRO MIWA (Hitachi)
TADANORI USUKI (RTRI)
TOMOYUKI MANNEN (Univ. of Tsukuba)
SOICHIRO ICHIKAWA (TMEIC)
YUKIKO OSAWA (NEDO)
YUKI MAKAINO (Hitachi)
YASUHIRO SHINOMIYA (TMEIC)
JUN FUJII (Denso Corporation)
KEI NISHIKAWA (Toshiba Infra. Sys. and Sol.)
DAISUKE HIRATSUKA (Daikin)
SAE MEGURO (Meidensha)
WATARU YAMANOUCHI (National Inst. of Tech., Numazu)
TAICHI KAWAKAMI (Osaka Metropolitan Univ. College of Tech.)
DAI SHIMIZU (Yaskawa Electric)
HIROKI WATANABE (Nagaoka Univ. of Technology)
MASAHIRO NOZAKI (Toyo Denki Seizo)
KAZUHIRO KOIWA (Fuji Electric)