R&D Steering Committee

 

R&D Steering Committee

CHAIRPERSON MASAHIKO TSUKAKOSHI (TMEIC)
VICE CHAIRPERSONS KEIICHI HIROSE (NEDO)
KAN AKATSU (Yokohama National Univ.)
SECRETARIES KAZUAKI ITO (Gifu Univ.)
TAKAMASA HAYASAKA (RTRI)
MEMBERS DAISUKE YASHIRO (Mie Univ.)
TAKAE SHIMADA (Hitachi)
KAZUYOSHI NEZU (RTRI)
TOSHIMASA MIYAZAKI (Nagaoka Univ. of Tech)
HIDEKI AYANO (National Inst. of Tech., Tokyo College)
HIROHITO FUNATO (Utsunomiya Univ.)
TAKASHI KOSAKA (Nagoya Inst. of Tech)
KAN AKATSU (Yokohama National Univ.)
JUN-ICHI ITOH (Nagaoka Univ. of Tech.)
TOMOYUKI SHIMONO (Yokohama National Univ.)
TAKENORI ATSUMI (Chiba Inst. of Tech.)
KAZUHIRO OHYAMA (Fukuoka Inst. of Tech)
AKIRA CHIBA (Tokyo Inst. of Tech.)
SHUNSUKE OHASHI (Kansai Univ.)
AKIO YAMAGIWA (Daikin)
TAKASHI KATO (Nissan Motor)
HIROYUKI HOSONO (Nihon Univ.)
TAKAFUMI KOSEKI (The Univ. of Tokyo)
ICHIRO YOSHIZAWA (Nippon Steel)
KAORU MITSUHASHI (Teikyo Univ.)
TAKAHARU ISHIDA (Meisei Univ.)
HARUHIKO KUMAGAI (Yokohama Env. Planning Bureau)
KIKUO TAKAGI (Toshiba Energy Sys. and Sol.)