R&D Steering Committee

R&D Steering Committee

Chairperson YOSHITAKA IWAJI Ibaraki Univ.
Vice Chairpersons YASUTAKA FUJIMOTO Yokohama National Univ.
KEIICHI HIROSE NEDO
Secretaries ATSUHIKO KUZUMAKI Toshiba Infra. Sys. and Sol.
KAZUAKI ITO Gifu Univ.
Members KENTA SEKI Nagoya Inst. of Tech.
TAKAE SHIMADA Hitachi
TAKAMASA HAYASAKA RTRI
TOSHIMASA MIYAZAKI Nagaoka Univ. of Tech
HIDEKI AYANO National Inst. of Tech., Tokyo College
KEISUKE FUJISAKI Toyota Tech. Inst.
TAKASHI KOSAKA Nagoya Inst. of Tech
SEIICHIRO KATSURA Keio Univ.
JUN-ICHI ITOH Nagaoka Univ. of Tech.
TOMOYUKI SHIMONO Yokohama National Univ.
YUTAKA UCHIMURA Shibaura Inst. of Tech
KAZUHIRO OHYAMA Fukuoka Inst. of Tech
AKIRA CHIBA Tokyo Inst. of Tech.
SHUNSUKE OHASHI Kansai Univ.
AKIO YAMAGIWA Daikin
TAKASHI KATO Nissan Motor
HIROYUKI HOSONO Nihon Univ.
TAKAFUMI KOSEKI The Univ. of Tokyo
ICHIRO YOSHIZAWA Nippon Steel
KAORU MITSUHASHI Teikyo Univ.
YOSHIKAZU FUKUYAMA Meiji Univ.
YOSHIAKI OMORI Tokyo Sewerage Energy Corp.
KIKUO TAKAGI Toshiba Energy Sys. and Sol.